PNF

PNF (Proprioceptiv Neuromuscular Facilitation) – czyli torowanie nerwowo-mięśniowe. Podstawowym celem terapii jest praca nad funkcją, której chory potrzebuje. Siła mięśni, zakres ruchu, co jest ważne w tradycyjnym postępowaniu terapeutycznym, jest tylko środkiem do uzyskania celu, jakim jest funkcja. Koncepcja ta zaleca postrzeganie chorego w sposób całościowy, wykorzystując do terapii silne i zdrowe regiony ciała. Wykorzystanie w terapii najsprawniejszych rejonów ciała prowadzi do uzyskania aktywności ruchowej w obszarach słabszych, bądź uszkodzonych. Istotą metody PNF jest maksymalne pobudzenie receptorów znajdujących się w ciele oraz różnych sfer kory mózgowej, w celu ułatwienia (torowania) ruchu w obszarze uszkodzonym. Ruchy stosowane w tej metodzie są zgodne z naturalną pracą mięśni i stawów. Każdy ruch odbywa się w trzech płaszczyznach, co wymusza zaangażowanie do pracy maksymalnej ilości włókien mięśniowych. Wielokrotnie powtarzany ruch może spowodować utworzenie nowego wzorca ruchowego, czyli przywrócić przewodnictwo nerwowe w uszkodzonym obszarze. Terapia metodą PNF  postrzega pacjenta całościowo. Jest to metoda bezbolesna, wysoce edukująca pacjenta i skuteczna.

WSKAZANIA:

Neurologiczne:
•  przebyte incydenty naczyniowe Ośrodkowego Układu Nerwowego w postaci
udarów niedokrwiennych oraz krwotocznych mózgu
•  wszelkie choroby powodujące zaburzenia w utrzymywaniu równowagi
•  wszelkie choroby powodujące upośledzenie stereotypu chodu
•  stwardnienie rozsiane (SM)
•  choroba Parkinsona.

Ortopedyczne:
•  pacjenci pooperacyjni, u których występują zaburzenia funkcji mięśni w postaci
deficytu masy oraz siły mięśniowej
•  choroby mięśni szkieletowych (m.in. dystrofie,zaburzenia metaboliczne, zmiany
zapalne)
•  złamania tkanki kostnej
•  uszkodzenia tkanek miękkich aparatu ruchu: mięśni, ścięgien, więzadeł, torebek
stawowych
•  zaburzenia tzw. propriocepcji jako następstwo doznanego urazu tkanek miękkich
•  zaburzenia prawidłowej postawy – reedukacja posturalna
•  bóle kręgosłupa segmentu szyjnego, piersiowego oraz lędźwiowo-krzyżowego
•  neuralgie nerwu trójdzielnego oraz twarzowego
•  zaburzenia funkcji wegetatywnych (oddychanie, połykanie, artykulacja)
•  leczenie stawów hypermobilnych – stabilizacje stawów kręgosłupa oraz kończyn
•  inne

Uwzględnienie podczas planowania terapii potrzeb ruchowych i problemów zgłaszanych przez chorego, przynosi wiele korzyści i czyni z PNF metodę przyjazną dla pacjenta:

Korzyści z pracy z metodą PNF to:
•  pozytywne rozpoczęcie terapii (z dala od faktycznego miejsca dysfunkcji) buduje w chorym, pomimo świadomości uszkodzenia, wiarę we własne siły i powodzenie ćwiczeń, stymulując do mobilizacji rezerw tkwiących w jego organizmie bez obawy o wystąpienie bólu
•  jasno określone, osiągalne cele, wpływają na pełną świadomość pacjenta podczas zabiegu
•  PNF znajduje funkcjonalne rozwiązania dla problemów ruchowych dnia codziennego pacjenta
• wyjaśniając zasady wykonywania poszczególnych aktywności, chroni pacjenta przed samoistną, patologiczną kompensacją
•  uczy zmian pozycji oraz ruchów globalnych (np. poruszania się w obrębie łóżka, przesiadania się z wóżka na toaletę), jakie wszyscy wykonujemy w życiu codziennym
•  ze względu na sumowanie się podczas terapii wielu bodźców odbieranych przez pacjenta, stanowi silną stymulację polisensoryczną (w ćwiczeniach aktywizowany jest wzrok, słuch, receptory dotyku, równowagi, czucia głębokiego i wiele innych)
•  metoda przyjazna dla pacjenta – oparta na bezbolesnej pracy, wykorzystującej silne odcinki ciała i umiejętości chorego do ułatwiania reedukacji utraconych funkcji
•  wysoki poziom bezpieczeństwa terapii wynikający z integracji zabiegu z diagnostyką
•  możliwość pracy z chorym na każdym poziomie dysfunkcji – zabezpieczenie terapią wszelkich funkcji od ruchowych do wegetatywnych
•  wysoki poziom edukacji pacjenta, oparty na współuczestnictwie w planowaniu terapii oraz kontynuacji ćwiczeń w formie programu domowego
•  niewielkie wymagania sprzętowe
•  duża efektywność prowadzonej terapii, wynikająca z dokładnej analizy problemu i ukierunkowanych działań.

Tags: , , , , , , , , , , , , ,