Terapia Manualna wg. Typaldosa (FDM)

Terapia manualna wg. Typaldosa czyli Fascial Distortion Modell (FDM)

Twórcą metody FDM jest Stephen Typaldos D.O. W swoich badaniach udowodnił, że bardzo często to właśnie powieź jest odpowiedzialna za reakcje bólowe organizmu i sukces w jego zwalczaniu leży właśnie w terapii klinicznej powięzi.

Swoje teorie poparł kilkudziesięcioma latami pracy zawodowej lekarza, pracując w tym czasie technikami zajmującymi się terapią manualną. Dzięki temu wypracował bardzo prosta metodę rehabilitacji, klasyfikującą dysfunkcję układu powięziowego w 6 „dystorsjach powięziowych”.

W badaniach skupił się głównie nie na głębokich lub też wisceralnych powięziach mięśniowych, tylko na tych, które otaczają całe grupy mięśniowe i całe ciało. Są to tkanki na których my, jako terapeuci możemy diagnozować różne schorzenia i poddawać je rehabilitacji manualnej.

Dr Typaldos podczas swoich badań zwrócił uwagę na pewną analogię w mowie ciała pacjentów, gdy porosił ich o opisanie dolegliwości z jakimi się zgłosili. Dzięki tym wieloletnim badaniom narodziła się metoda o nazwie Fascial Distortion Model. Dzięki niej odpowiednio przeszkolony fizjoterapeuta na podstawie mowy ciała pacjenta i objawów potrafi celnie postawić diagnozę i prawidłowo dopasować potrzebną pacjentowi terapie.

Dr Typaldos podczas swojej pracy nad tą metodą wyodrębnił 6 głównych zaburzeń dotykających układ powięziowy, które mogą zostać poddane terapii FDM. Efekty jakie ona daje często przerastają wyobrażenie pacjenta, a bywają nawet zaskakujące dla doświadczonego terapeuty.

Zaburzenia układu powięziowego wg Dr Stephen Typaldos (distortion):

  1. zniekształcenie kontinuum – Continuum Distorsion
  2. taśma spustowa – Triggerband
  3. zniekształcenie cylindryczne – Zylinder Distorsion
  4. przepuklina punktu spustowego – Hernierter Triggerpunkt
  5. utrwalenie tektoniczne – Tektonische Fixation
  6.  zniekształcenie fałd – Falt Distorsion 

U chorego możemy spotkać się z różną ilością powyższych zaburzeń. Niekiedy jest ono jedno, ale zdarzają się przypadki, iż diagnozowane są wszystkie.

Obecnie co raz częściej zwraca się uwagę na terapię układu powięziowego. Dawniej układ ten był pomijany, zarówno przez anatomów jak i innych badaczy. Stanowił więc on przez całe wieki tło dla innych układów i nie brano pod uwagę jego roli w  diagnostyce bólu.

Dopiero niektóre rodzaje Osteopatii oraz różne metody terapii jak np. Rolfing zwróciły się ku temu tematowi. Metoda FDM rzuca nowe światło na temat leczenia schorzeń i bólu narządu ruchu. Cały świat terapeutyczny staje właśnie na progu wielkich, wręcz rewolucyjnych zmian jakie niesie ona ze sobą.

Na dziś dzień terapia manualna stworzona przez dr Typaldosa (Fascial Distortin Model) nie ma potwierdzenia naukowego. Z drugiej jednak strony terapeuci stosujący ją, wykazują jej wysoka skuteczność w terapii wielu zaburzeń. W tym momencie stawia to w wątpliwym świetle dotychczas stosowane metody terapeutyczne.

Takim przykładem może być teoria przykurczy mięśniowych. Dzięki rehabilitacji przy użyciu metody FDM, staw ramienny, który od 2 lat był sztywny może już po jednym zabiegu odzyskać pełną sprawność.

W chwili gdy fizjoterapeuta zapozna się i zrozumie powyżej opisaną metodę, może w bardziej konkretny sposób posługiwać się technikami jakie stosował dotychczas podnosząc ich skuteczność dzięki wprowadzeniu FDM. Przede wszystkim bowiem zrozumie on co tak naprawdę dolega pacjentowi, gdyż umiejętnie połączy mowę ciała z opisywanymi dolegliwościami.

FDM jest rewolucyjną metodą dla całej medycyny. Należy przeanalizować i wprowadzić korekty do dotychczasowych metod terapii. Nauczyć się wykrywania nowych zaburzeń i dobierania najlepszej terapii do każdego pacjenta. Kolejne lata zapewne przyniosą dzięki podejmowanym badaniom naukowym, nowe spojrzenie terapeutyczne na system powięziowy.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,